Nedcon
VÝROBKY DOPORUČENÍ INSPEKCE A SERVIS
INSPEKCE A SERVIS

Úkolem návštěvy profesionálního inspektora je identifikovat potenciální rizika a podniknout příslušné kroky, které zabrání poškození během každodenního používání regálů. V důsledku toho limitujeme náklady způsobené odstávkami a zabráníme finančním ztrátám způsobeným případnou havárií regálového systému.

Po fyzickém provedení kontroly je sepsána zpráva obsahující veškeré zjištěné nedostatky a seznam potřebných oprav s cílem optimalizovat provoz skladu a bezpečnost jeho uživatelů. Pokud je potřeba vyměnit poškozené komponenty novými – Nedcon Sales předloží neprodleně nabídku na dodávku komponentů a provedení oprav v souladu s revizní zprávou.

KONTROLY:
Petr Šťastný
Inspektor regálových systemu
+420 776 522 511
p.stastny@nedconsales.cz
NEDCON
Copyright © NEDCON SALES 2015
KONTAKT PRO INVESTORY | NEWSLETTER
PÉČE O INVESTICE
MARTIN MLEJNEK
+420 724 183 171
m.mlejnek@nedconsales.cz
PETR FLIGER
+420 725 810 577
p.fliger@nedconsales.cz
NEWSLETTER
Máte-li zájem dostávat do schránky o naše aktuality, zadejte, prosím, svoji e-mailovou adresu.